FANDOM


bata pangit at maitim pero mabAIT

Guro

Siya ang patuloy na gumugunita sa kanilang pinagsamahan ng mabuting estudyante kahit na matagal na panahon na ang lumipas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.