FANDOMNarrator

Siya ang may sama ng loob dahil sa nalaman niyang siya ay mayroong kapatid sa labas.

Ama

Ang kawalan ng katapatan niya sa asawa ay nagbunga ng isang supling.

Kapatid

Siya ang taong labis na kinamumuhian ng narrator sapagkat siya ay itinuturing na katunggali ng kapatid sa pagmamahal ng kanilang Ama