FANDOMTawag ng laman

Hindi man natin alam ang nangyari kung bakit nagawa ng ama ang pagtataksil sa ina ng narrator, mayroon isang tiyak na bagay sa nangyari. Ito ay ang pagtawag ng laman sa ama na maaaring hindi naibigay ng asawa.

Pagmamahal sa pamilya

Dito sa kwentong ito makikita nating kahit ano mang galit o poot ang nadarama natin para sa kahit na sinong kapamilya natin, mangingibabaw pa rin ang pagmamahal natin sa bawat miyembro ng ating pamilya tulad ng ginawa ng narrator na pagpapatawad sa ama at pagtanggap sa kapatid.