FANDOMNang si Nora ay nangupahan sa bahay nina Gloria, sila ay mabilis na nagkahulihan ng loob, nagkaalaman ng kani-kanilang buhay at nagging malapit sa isa’t isa. Dito nalaman ni Nora na ang dahilan ng pagpapakasal ni Gloria kay Mr. Mills ay tulad din ng dahilan ng maraming Pilipino— upang maiahon sa hirap ang pamilya. Isang araw pumunta si Gloria sa silid ni Nora upang sabihin na nabasa ni Mr. Mills ang sulat ng dating kasintahang si Juancho na nagsasabing nais nitong makipagbalikan kahit meron na siyang pamilya. Dahil sa sulat na ito, nagpasya si Gloria na makipagkita kay Juancho para makipagbalikan dito at inihabilin na lang ang matandang si Mr. Mills kay Nora at Mamaita, na isa ring nangungupahan sa kanilang bahay. Nang malaman ito ni Nora, ito ay nabigla at hindi napigilan ang sarili na masigawan si Gloria. Ngunit bago dumating si Juancho, kinausap ni Gloria si Nora at Mamaita at pinakiusapan na sila na ang humarap kay Juancho. Sa pagdating ni Juancho, sinalubong siya ng dalawa at sinabi ni Mamaita na hindi na doon nakatira si Gloria. Dito nalaman natin na napagpasyahan ni Gloriang manatili sa piling ni Mr. Mills dahil naging napakabuti nito sa kanya.