FANDOMNang ang narrator ay nasa tamang edad na, nalaman niya na siya ay mayroong kapatid na lalaki sa Ama na labingdalawang taong gulang na. Nang malaman niya ito, ang tanging nasabi lamang niya ay “Anong pangalan?” at bigla niyang naisip na ang pagtatanong niyang iyon ay walang mababago sa katotohanang siya ay may kapatid. Sa tuwing makakakita siya ng batang lalaki na may labingdalawang taong gulang at hanggang balikat niya, pati na rin kung ang kanyang ama ay nakikita sa ulunan ng hapag-kainan, ang buhay na larawan ng kapatid na kinapopootan ang tanging naaalala. Nang ang kanyang ama ay biglaang nagkasakit at pumanaw, batid na niyang magkikita sila ng kanyang kapatid. At nang mangyari iyon, sila ay nagkatitigan ng matagal. Sa pagkakataong iyon, naisip niya na ang kanyang kapatid ay may karapatan ding magmahal at mahalin na katulad ng sa kanya sapagkat sila ay parehong naging bahagi ng buhay ng yumaong ama.